Vakantierooster

Onze vakanties en vrije dagen

Vakantieoverzicht 2020-2021

Herfstvakantie 19 t/m 25 oktober
Kerstvakantie 18 december vanaf 12.00 uur
t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 12 februari vanaf 12.00 uur
t/m 21 februari
Goede vrijdag 2 april
Tweede paasdag 5 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 3 t/m 16 mei
Tweede pinksterdag 24 mei
Start zomervakantie 23 juli vanaf 12.00 uur
t/m 3 september

 
 

Studiedagen (alle kinderen zijn vrij)
Woensdag 30 september
Woensdag 7 oktober
Vrijdag 5 februari
Dinsdag 6 april
Donderdag 1 juli 

 Kleutervrije vrijdagen
Vrijdag 25 september
Vrijdag 20 november
Vrijdag 22 januari
Vrijdag 19 maart
Vrijdag 2 juli

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Pasen – Goede Vrijdag 15 april 2022
Pasen – 2e Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei + 27 mei 2022
Pinksteren – 2e Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022

* Let op: in dit overzicht staan de vakantieweken.
* In dit overzicht is niet verwerkt wanneer de vakantie op vrijdag voorafgaand aan de vakantie start om 12.00 uur of wanneer we werken met een continurooster voorafgaand aan een vakantie.
* Studiedagen en kleutervrije dagen zijn op dit moment (2-6-2021) nog niet bekend.