Onze speerpunten

Onze speerpunten

Op de Juliana van Stolbergschool werken we in de eerste plaats aan goed onderwijs binnen een veilig schoolklimaat. Maar we zijn én doen zoveel meer…
 
Identiteit
In de eerste plaats zijn we een christelijke basisschool. Gods woord is voor ons een bron van inspiratie dat richting geeft aan ons leven. We hopen dat dit voelbaar is op onze school. Een sfeer waarin respect, waardering en geborgenheid voor iedereen centraal staat.
 
Sociale veiligheid
Leren en ontwikkelen is alleen mogelijk als je je veilig voelt. Daarom hechten we veel waarde aan de sociale veiligheid van onze leerlingen. We werken in de groepen met de methode ‘Goed Gedaan!’ en sinds 2010 met een werkgroep Sociale Veiligheid, die zich bezig houdt met regels en afspraken, de leerlingenraad, kinderpleinwacht, pesten, groepssfeer en consequenties op ongewenst gedag. De werkgroep houdt het Handboek Sociale Veiligheid up-to-date en doet verbetervoorstellen aan team en directie.

Onze leerlingen (en ouders) kunnen bij problemen terecht bij de school vertrouwenspersonen. Dit zijn Sandra Gaakeer en Hanneke Mosterd. Zij gaan één keer per jaar de klassen rond om over allerlei onderwerpen met de kinderen te praten. Als er op school sprake is van pesten, nemen we dit uiterst serieus. Met de groepsleerkrachten nemen we in de klas stappen om het pesten te stoppen. Wanneer het pesten zich blijft voordoen, dan treedt het antipestprotocol in werking. Dit wordt altijd besproken met de ouders, de betrokken leerlingen, de leerkrachten en het zorgteam.
 
Engels
De Juliana van Stolbergschool is een ‘Early Bird’ school. Dit betekent dat we onze leerlingen al vanaf groep 1 op meerdere momenten Engels aanbieden. Dit doen we door de inzet van Miss Helena, onze Engelstalige vakleerkracht. Kinderen kunnen heel gemakkelijk twee talen tegelijkertijd aanleren. Vroeg Engels is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg aanbieden van een tweede taal. Daarbij vinden we het erg belangrijk onze leerlingen goed voor te bereiden op hun Europees burgerschap.
 
Digitale leeromgeving
Alle groepslokalen op de Juliana van Stolbergschool zijn natuurlijk voorzien van een interactief digibord. De kleutergroepen beschikken over verschillende iPads, waarop de leerlingen allerlei educatieve spelletjes kunnen spelen. De groepen 3 en 4 zijn recent uitgerust met nieuwe, vaste computers en in de groepen 5 t/m 8 gebruiken we laptops. Daarnaast beschikken alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 over een eigen Snappet-tablet. Hierop maken zij leerstof voor verschillende vakgebieden en krijgen de leerlingen directe feedback op het eigen werk. Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt Snappet de leerling opgaven aan op zijn of haar niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven dus het niveau aan. Onze leerkrachten kunnen al tijdens de les via een dashboard volgen hoe snel en met welk resultaat de leerlingen de stof doorlopen. Hierdoor kan zij snel bijsturen op het leerproces.
 
Gezonde school
De Juliana van Stolbergschool is in het gelukige bezit van het vignet ‘Gezonde School’ vignet. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Onze school profileert zich met sport en bewegen, dat wij  – mét onze vakdocenten bewegingsonderwijs – heel belangrijk vinden. En niet alleen binnen in onze gymzaal, maar ook buiten in het sportveld en op ons ruime speelplein.
 
Natuurleertuin
Het laatste speerpunt, maar daarom zeker niet de minste, is onze natuurleertuin. Hier kunnen de leerlingen spelenderwijs de natuur ontdekken. Zo zijn er o.a. insectenhotels, een moestuin en een buitentheater aan het water. Verder hebben we op het plein diverse speeltoestellen, tafeltennistafels, een sportveld, zandbakken, duikelrekken en een glooiend grasveld. Kinderen maken hier in de pauzes en tijdens diverse lessen gebruik van. In de toekomst willen we de natuurleertuin verder uitbreiden.