Hoogbegaafdheid op de JvS

Hoogbegaafdheid op de JvS

HB op de Juliana van Stolbergschool 

Op de Juliana van Stolbergschool bieden wij alle leerlingen passend onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Hieronder vallen de (hoog)begaafde leerlingen of leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ze hebben vaak meer en andere uitdaging nodig om het beste uit zichzelf te halen. Maar ook een andere benadering en ondersteuning om zich prettig te kunnen voelen op school. Hieronder beschrijven wij een aantal punten over het signaleren en begeleiden van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafdheid binnen onze school.
 

Signaleren van hoogbegaafdheid

Vroegtijdige signalering is ontzettend belangrijk. Ook hier zijn de ouders of verzorgers een belangrijke bron van informatie voor de school en signaleringsinstrument kan daarbij ondersteunend zijn. We hebben een nieuwe versie aangevraagd van SIDI-PO. Dit is een toolbox voor cognitief talent en helpt ons om tot een professionele signalering en schooldiagnose voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen te komen. Hierin staan signaleringslijsten ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid voor ouders voor aanmelding van 4-jarige, oudervragenlijsten voor oudere leerlingen en leerkrachtvragenlijsten. Aan zowel ouders als leerkrachten willen wij vragen om de lijsten in te vullen om te kijken of dit een passend instrument is om onze leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid te herkennen. Het kan zijn dat u als ouder benaderd wordt om ons te helpen.
 

Verrijkingsgroep

Dit jaar hebben wij weer een verrijkingsgroep voor de groepen 1-2-3. Binnen de verrijkingsgroep is er aandacht voor persoonlijke leerdoelen, filosoferen, mindsettraining, werken met de denksleutels en onderzoekend werken. Daarnaast krijgen de kinderen opdrachten mee om in de klas aan te werken. Ester van Ballegooijen van Talentburo Tilburg begeleid deze verrijkingsgroep. Om de twee weken zijn verschillende leerlingen op donderdagochtend uit de groep om uitdaging te zoeken in deze verrijkingsgroep. De verrijkingsgroep is er voor leerlingen waarvan de leerkrachten verwachten dat zij meer uitdaging aankunnen.
 

Boven-schoolse plusklas

Voor de groepen 4 t/m 8 is er 20 keer binnen een schooljaar de junior plusklas. Dit is een bovenschoolse plusklas. Deze junior plusklas wordt door onze school bekostigd en vindt plaats op basisschool de Bron in Sprang-Capelle. Ook in deze junior plusklas is er aandacht voor de persoonlijke leerdoelen, filosoferen, mindsettraining, werken met de denksleutels en onderzoekend werken. Vanaf groep 5 is er een IQ onderzoek nodig. Voorwaarde is een IQ >130 om te worden toegelaten.
 

Uitdagende materialen

Binnen de Juliana van Stolbergschool zijn er uitdagende materialen die passend zijn om een rijke leeromgeving te bieden voor de (hoog)begaafde leerlingen. Toch zijn wij opzoek naar een methode die ons kan helpen om het onderwijs voor deze leerlingen nog beter aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften. We zijn volop bezig om nog meer passend materiaal te vinden om in te zetten op de Juliana van Stolbergschool.