Aanmelden

Onze aanmeldprocedure

De Juliana van Stolbergschool is een school met beperkte plaatsingsruimte. Dat betekent dat wij niet automatisch alle leerlingen kunnen plaatsen die bij ons aangemeld worden. Hieronder leggen we uit wat dit voor u betekent.

Uw zoon of dochter gaat voor het eerst naar school
Maak uw belangstelling dan z.s.m. na de 2e verjaardag van uw zoon of dochter aan ons kenbaar. Dit is mogelijk na een kennismaking en rondleiding op onze school, maar nog geen garantie op plaatsing. Vanaf de 3e verjaardag van uw kind kunt u overgaan tot aanmelden. Wij adviseren u dit z.s.m. na de 3e verjaardag te doen. Wij bevestigen de ontvangst van uw inschrijving en bepalen daarna of we kunnen voldoen aan onze zorgplicht op basis van de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van uw kind. Na het inleveren van het aanmeldingsformulier ontvangt u binnen 10 weken bericht of er plaats is.

Wanneer blijkt dat wij ons maximum aantal leerlingen gaan bereiken, buigen wij ons over de aanmeldingen en houden rekening met voorrangsregels:
1. Kinderen met broertjes/zusjes krijgen voorrang.
2. Kinderen die binnen een straal van 750 meter hemelsbreed van school wonen krijgen voorrang.

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsruimte, wordt er geloot, óók binnen de voorrangsgroepen. Absolute voorwaarde voor alle toelating is u de protestants-christelijke identiteit van onze school respecteert.

Uw zoon of dochter komt van een andere school in de buurt
Het kan voorkomen dat uw kind of u zich niet prettig voelt op de huidige basisschool of dat u zich afvraagt of het onderwijs op de huidige school wel goed genoeg past bij de onderwijsbehoefte van uw kind en u een overstap naar  onze school overweegt. Wij zijn daar terughoudend in. Wij vinden het erg belangrijk u en de huidige school de kans te geven de problemen samen op te lossen. Dit doen we vanuit het belang van uw kind; een overstap moet namelijk altijd kansrijk zijn.

Mocht u, ondanks het bovenstaande, toch kennis met de Juliana van Stolbergschool willen maken, dan meldt u dit eerst bij de directeur van de huidige school. Vervolgens informeert u of wij plaatsingsruimte hebben voor uw zoon of dochter. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Daarna staat het u vrij om met ons een oriënterend gesprek aan te gaan. Na dit gesprek met u nemen wij in overleg met u contact op met de directeur en/of intern begeleider van de huidige school. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek, waarin de onderwijsbehoefte van uw kind meegewogen wordt, nemen wij het besluit de procedure wel of niet te vervolgen.

Uw zoon of dochter komt van een andere school verder weg
Komt u in de buurt van onze school wonen en overweegt u plaatsing op onze school, informeert u dan eerst of wij voldoende plaatsingsruimte hebben voor uw kind(eren). Als dit het geval is, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in ons mooie schoolgebouw.