Praktische informatie van A tot Z

(klik op de leters van het alfabet voor de volledige informatie)

A-E
Adressen school en directie
Allergie en dieetbeleid
Bereikbaarheid directie en teamleden
Buitenschoolse opvang
Extra hulp voor uw kind

F-K
Fietsen

Goede doelen
Klachtenregeling
Klassenouders
Kleine pauze en pauzehapje
Klussen op school

L-P
Luizenpreventie
Nieuwsbrief
Ouderhulp
Ouderbijdrage
Ouderparticipatie
(Anti) Pestprotocol

R-S
Rapportage
Schoolgids
Schooltijden
Schoonmaak kleutermaterialen
Schorsing en verwijdering van leerlingen
S.O.S. formulieren
Speelgoed

T-Z

Telefoongebruik (zie uitgebreid onze schoolgids)
Verjaardagen en traktaties
Verkeersveiligheid rondom de school
Verlof en leerplicht
Vertrouwenspersoon

Verzekering
Ziek melden

Zindelijkheid