Overblijven

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur kunnen de leerlingen overblijven. De coördinatie van het overblijven is in handen van kinderopvang Mikz. Het overblijven gebeurt in het schoolgebouw en tijdens het overblijven geldt hetzelfde pedagogische beleid als tijdens de lesuren. De afspraken en regels tijdens het overblijven zijn vastgelegd in een protocol welke u in de schoolgids terug kunt vinden.

Via het computerprogramma TSO-assistent (zie onderstaande button) kunt u uw kind(eren) registeren en aanmelden voor het overblijven. Na registratie kunt u uw kind op elk gewenst moment inroosteren voor de tussen schoolse opvang. De kosten bedragen € 2,00 per kind per dag en worden aan het einde van de maand automatisch van de door u opgegeven rekening geïncasseerd.

Overblijfreglement voor leerlingen

 • Sta je op de lijst vermeld, dan is het vanzelfsprekend dat je ook overblijft. Immers, je ouders gaan er vanuit dat je op school bent.
 • De leerlingen moeten het christelijk klimaat van de school respecteren. D.w.z. dat er wordt gebeden voor de maaltijd.
 • Tijdens het eten vinden we het belangrijk dat:
  · je netjes eet
  · je van elkaars eten afblijft
  · je blijft zitten en wacht tot iedereen gegeten heeft en je van tafel mag
  · je na het eten je eigen spullen opruimt
 • Wij vinden gezonde voeding belangrijk, daarom is snoep verboden.
 • Indien je gedrag de sfeer en veiligheid van de groep in gevaar brengt, wordt er contact opgenomen met je ouders. Er kan besloten worden dat je voor een bepaalde periode niet meer over kunt blijven.

ONZE SCHOOL HEEFT EEN GOUDEN STER GEKREGEN VOOR DE TSO EN IS HIERMEE EEN TSO-VOORBEELDSCHOOL GEWORDEN! 

klikt u op de onderstaande link voor meer informatie.

http://www.tso-voorbeeldschool.nl/Nieuws/Entries/2017/2/20_Goud_voor_de_TSO_van_de_Juliana_van_Stolbergschool_uit_Waalwijk.html