Bereikbaarheid ouders

De eerste week van het nieuwe schooljaar en op het moment dat uw kind voor het eerst naar school komt, krijgt uw kind het zogenaamde S.O.S.-formulier mee naar huis. Op dit formulier worden gegevens gevraagd die van belang kunnen zijn in het geval wij met u contact op willen nemen onder schooltijd b.v. wanneer uw kind ziek is geworden.

Ook kunt u op dit formulier aangeven of er medische bijzonderheden betreffende uw kind zijn waarmee wij als school rekening dienen te houden. Wij denken daarbij aan zaken als chronische of ernstige ziekten, allergieën, medicijngebruik, diëten, etc..

Per kind dient een formulier ingevuld te worden. Heeft u geen formulier ontvangen of zijn er wijzigingen, laat ons dit dan via onderstaand formulier weten

sos bereikbaarheidsformulier 2018-2019 werkversie.pdf