Aanmelden school

In principe zijn alle kinderen welkom. Samen met de nieuwe ouders wordt besproken of onze school de juiste zorg kan bieden voor de ontwikkeling van hun kind.

We nodigen u van harte uit voor onze informatiebijeenkomst in Maart. Ook zijn er in maart 2 kijkmomenten onder schooltijd. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met school.

  
Telefoon: 0416-332287
E-mail: administratie.jvs@wvoranje.nl


Indien er al  kind/kinderen uit het gezin op onze school zitten, kunt u  voor een volgend kind een inschrijfformulier opvragen bij de administratie.